Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Officiella markerstaplar.

[user22113]
Här är de officiella markerstaplarna för de kvarvarande tre spelarna:

Säte 5 - Greg 'FBT' Mueller - 1.51 million
Säte 7 - Steve Billirakis - 2.27 million
Säte 9 - Tony George - 740,000

Action will resume after the dinner break at 9:00 pm PDT.