Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #83: Steve Paul-Ambrose Utslagen På 4e Plats($146,259)

[user22113]
Hand #83 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, Billirakis limpar för 60,000 från lilla mörkan och Paul-Ambrose checkar. Floppen kommer {J-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Diamonds}, Billirakis betar 60,000, Paul-Ambrose höjer till 120,000, Billirakis återhöjer till 180,000, och Paul-Ambrose synar. Turnen är {A-Hearts}, Billirakis betar 120,000, Paul-Ambrose går all in för lite mer och Billirakis synar

Steve Billirakis visar {A-Clubs}{A-Diamonds} för högsta trissen med ess-högt färgdrag. Steve Paul-Ambrose visar {J-Spades}{8-Hearts}, och han behöver träffa en nia(men inte ruter nia) för att överleva.

Rivern är -- {9-Diamonds}! Steve Paul-Ambrose får in sin stege men Billiraki får samtidigt färg.

Steve Paul-Ambrose is är utslaged på 4e plats vilket gav $146,259.

Taggar: Steve Paul-AmbroseSteve Billirakis