Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #82

[user22113]
Hand #82 - (Limit) Tony George har knappen på säte 9, och han höjer till 120,000 och vinner mörkarna.