Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #80-81

[user22113]
Hand #80 - (Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, okänd action (ingen flop).

Hand #81 - (Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, Billirakis höjer till 120,000, och Mueller synar från stora mörken. Floppen kommer {A-Hearts}{Q-Clubs}{9-Hearts}, Mueller checkar, Billirakis betar 60,000, och Mueller synar. Turnen är {4-Spades}, Mueller checkar, Billirakis betar 120,000, och Mueller lägger sig. Steve Billirakis tar hem potten.