Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #79 - Steve Paul-Ambrose dubblar upp genom Greg Mueller

[user22113]
Hand #79 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller has har knappen på säte 5, han höjer till 120,000, Paul-Ambrose återhöjer från stora mörken till 180,000, Mueller återhöjer, och Paul-Ambrose är all in för totalt 195,000 med {J-Clubs}{J-Hearts}. Mueller visar {A-Diamonds}{Q-Clubs}.

Floppen kommer {8-Spades}{5-Hearts}{3-Spades}, och Paul-Ambrose håller kvar sin ledning.. Turnen är {7-Hearts}, Rivern är {10-Spades}, och Paul-Ambrose vinner potten med sina knecktar och dubblar upp till 420,000.