Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #78: Steve vs. Steve, Tagning 2

[user22113]
Hand #78 - (Limit) Tony George har knappen på säte 9, Paul-Ambrose Höjer till 120,000, och Billirakis synar från stora mörken. Floppen kommer {9-Clubs}{2-Clubs}{2-Hearts}, Billirakis checkar, Paul-Ambrose betar 60,000, Billirakis höjer till 120,000, och Paul-Ambrose synar. Turnen dubbelparar bräden med {9-Diamonds}, Billirakis betar 120,000, och Paul-Ambrose synar Rivern är {8-Spades}, Billirakis betar 120,000, och Paul-Ambrose synar.
Steve Billirakis visarA-9 för en kåknior över tvåor), och Steve Paul-Ambrose muckar. Billirakis tar hem potten värd 980,000.