Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Kort paus

[user22113]
Det kommer vara en kort paus medan ESPN intervjuar Fred Berger.

Det kommer att vara en middagspaus efter denna nivå.