Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #74 - Fred Berger Utslagen på 5e Plats ($108,105)

[user22113]
Hand #74 - (Limit) Fred Berger har knappen på säte 3, han höjer till 120,000, Billirakis återhöjer till180,000, och Berger synar. Floppen kommer {Q-Clubs}{10-Hearts}{5-Hearts}, Billirakis betar 60,000, och Berger går all in för 100,000, och visar {A-Diamonds}{2-Clubs}. Billirakis har honom dominerad med {A-Hearts}{J-Hearts}. Berger kommer behöva en tvåa för att överleva.

Turnen är {6-Spades} och rivern är {10-Clubs} och FredBerger är utslagen på 5e plats, vilket gav $108,105.

Taggar: Fred BergerSteve Billirakis