Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #73

[user22113]
Hand #73 - (Limit) Tony George har knappen på säte 9, Berger från lilla mörken till 120,000, Mueller återhöjer från stora mörken till 180,000, och Berger synar. Floppen kommer {J-Diamonds}{4-Clubs}{2-Clubs}, Berger checkar, Mueller betar 60,000, och Berger tänker i ungefär två minuter innan han lägger sig. Greg 'FBT' Mueller tar hem potten.