Event 1 - $5,000 Mixed Holdem
Dagar
0123

Hands #71-72

[user22113]
Hand #71 - (Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, och han höjer till 80,000 och vinner mörkarna.

Hand #72 - (Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, och Mueller höjer till 120,000 och vinner mörkarna