Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #69-70

[user22113]
Hand #69 - (Limit) Fred Berger har knappen på säte 3, och alla lägger sig till Billirakis vilket ger honom potten.

Hand #70 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, han höjer till 120,000, Billirakis återhöjer till 180,000, och Mueller synar. Floppen kommer {K-Diamonds}{J-Hearts}{7-Diamonds}, Billirakis betar 60,000, Mueller höjer till 120,000, och Billirakis lägger sig.. Mueller visar A-J då han samlar ihop potten