Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Limit Hold'em: Mörkar på 30,000-60,000, Gränser på 60,000-120,000

[user22113]
Vi har bytt till limit hold'em, och mörkarna är nu 30,000-60,000, med gränser på 60,000-120,000.