Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #68

[user22113]
Hand #68 - (No-Limit) Tony George har knappen på säte 9, Paul-Ambrose höjer från cutoff till 80,000, George synar från knappen och Mueller synar från stora mörken. Floppen kommer {6-Clubs}{6-Spades}{3-Hearts}, Mueller och Paul-Ambrose checkar, Tony betar 150,000, och de båda andra spelarna lägger sig.. Tony George tar hem potten.