Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #58

[user22113]
Hand #58 - (No-Limit) Tony George har knappen på säte 9, Paul-Ambrose höjer till 80,000, och Mueller synar från stora mörken. Floppen kommer {K-Spades}{J-Spades}{6-Clubs}, Mueller checkar, Paul-Ambrose betar 105,000, och Mueller synar. Turnen kommer {2-Spades}, båda spelarna checkar. Rivern är {Q-Diamonds}, och bägge spelarna checkar snabbt igen.. Mueller visar {J-Diamonds}{10-Diamonds} för att vinna potten med ett par i knecktar och Paul-Ambrose muckar.