Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #52

[user22113]
Hand #52 - (No-Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, Mueller limpar för 30,000, George limpar från lilla mörken, och Berger checkar. Floppen kommer {K-Diamonds}{8-Hearts}{4-Clubs}, George checkar, Berger checkar, Mueller betar 30,000, George lägger sig, Berger höjer till 130,000, och Mueller lägger sig. Fred Berger tar hem potten.