Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #50-51

[user22113]
Hand #50 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, Billirakis höjer från lilla mörken till 80,000 och vinner mörkarna

Hand #51 - (Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, Berger höjer till 80,000, Mueller synar från cutoff, och Paul-Ambrose synar från lilla blinden. Floppen kommer {K-Clubs}{Q-Spades}{8-Spades}, Paul-Ambrose checkar, Mueller betar 40,000, och Paul-Ambrose synar. Turnen kommer {J-Diamonds}, Paul-Ambrose checkar, Mueller betar 80,000, Paul-Ambrose höjer till 160,000, och Mueller synar. Rivern är {7-Spades}, Paul-Ambrose betar 80,000, ochMueller synar med {K-Diamonds}{J-Clubs} -- två par. Men Paul-Ambrose visar A-10 för att vinna potten med nötstegen.