Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #48-49: En fantastisk syn från Mueller

[user22113]
Hand #48 - (Limit) Fred Berger har knappen på säte 3, och det är ingen liten mörk denna hand. Berger höjer till 80,000 och vinner mörkarna.

Hand #49 - (Limit) Det är en död knapp på säte 4, Berger höjer till 80,000, Mueller återhöjer till 120,000, och Berger synar. Floppen kommer {Q-Clubs}{J-Clubs}{2-Spades}, Mueller betar 40,000, Berger höjer till 80,000 och Mueller synar.
Turnen kommer {9-Hearts}, Mueller checkar, Berger betar 80,000, och Mueller tänker i ungefär två minuter innan han synar. Rivern är {6-Diamonds}, Mueller checkar, Berger betar 80,000, och Mueller synar blixtsnabbt. Berger visar {5-Clubs}{4-Clubs} för ett missat färgdrag -- fem högt. Mueller visar stolt {A-Clubs}{9-Diamonds} för att vinna potten med ett par i nior.