Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #47 - Roger McDow Utslagen på 6e Plats($84,788)

[user22113]
Hand #47 - (Limit) Tony George har knappen på säte 9, Mueller limpar då han är först att tala för 40,000, Paul-Ambrose limpar från cutoff, Berger höjer från lilla mörken till 80,000, McDow synar all in för 70,000, Mueller synar, och Paul-Ambrose synar.

Floppen kommer {A-Diamonds}{K-Hearts}{8-Spades}, Berger betar 40,000, Mueller synar ochPaul-Ambrose lägger sig. Turnen är {Q-Spades}, Berger checkar, Mueller betar 80,000, och Berger synar. Rivern parar bordet med {Q-Clubs}, och Berger och Mueller checkar.

Fred Berger visar två fyror, men Mueller visar A-9 förr ett par i ess. Roger McDow muckar sina kort då han är utslagen på 6e plats vilket gav $84,788.

Taggar: Roger McDowFred BergerGreg Mueller