Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #45-46

[user22113]
Hand #45 - (Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7 och Berger höjer till 80,000 och vinner mörkarna

Hand #46 - (Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, George limpar från lilla mörken för 40,000, och Berger checkar. Floppen kommer {8-Diamonds}{3-Hearts}{2-Spades}, George betar 40,000, och Berger lägger sig. Tony George tar hem potten.