Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #43-44

[user22113]
Hand #43 - (Limit) Roger McDow har knappen på säte 4, Mueller limpar från lilla mörken för 40,000 och Billirakis checkar. Floppen kommer {6-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Clubs}, Mueller checkar, Billirakis betar 40,000 och Mueller foldar. Steve Billirakis tar hem potten.

Hand #44 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, McDow höjer till 80,000, Paul-Ambrose återhöjer till 120,000 och McDow synar. Floppen kommer {A-Hearts}{8-Diamonds}{2-Spades}, Paul-Ambrose betar 40,000 och McDow lägger sig och säger att han hade två knecktar. Steve Paul-Ambrose tar hem potten.