Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #41-42

[user22113]
Hand #41 - (Limit) Tony George har knappen på säte 9, och han höjer till 80,000 och vinner mörkarna.

Hand #42 - (Limit) Fred Berger har knappen på säte 3, McDow höjer från lilla mörken till 80,000, och Mueller synar från stora mörken. Floppen kommer {J-Diamonds}{4-Clubs}{2-Diamonds}, McDow betar 40,000, Mueller höjer till 80,000 och McDow lägger sig. Greg 'FBT' Mueller tar hem potten.