Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #40

[user22113]
Hand #40 - (Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, Steve Paul-Ambrose höjer till 80,000, och Berger synar. Floppen kommer {A-Diamonds}{10-Diamonds}{10-Spades}, Berger betar 40,000, Paul-Ambrose höjer till 80,000 och Berger lägger sig. Steve Paul-Ambrose tar hem potten