Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #34-35

[user22113]
Hand #34 - (No-Limit) Det är en död knapp på säte 2, Berger limar från lilla mörken för 20,000, och McDow checkar. Floppen kommer {A-Diamonds}{J-Diamonds}{7-Clubs}, Berger betar 35,000, och McDow lägger sig. Berger tar hem potten.

Hand #35 - (No-Limit) Fred Berger har knappen på säte 3, Paul-Ambrose höjer till 50,000 och Mueller synar från stora mörken. Floppen kommer {7-Clubs}{4-Hearts}{3-Spades}, och båda spelarna checkar. Turn kommer {8-Diamonds}, Mueller betar 60,000, och Paul-Ambrose lägger sig. Mueller tar hem potten