Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #32-33 - Jon Turner Utslagen på 8e Plats ($46,633)

[user22113]
Hand #32 - (No-Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, Mueller höjer till 55,000, Paul-Ambrose återhöjer till 145,000, och Mueller tänker en minut innan han lägger sig. Paul-Ambrose vinner potten.

Hand #33 - (No-Limit) Tony George har knappen på säte 9, Morrison höjer till 55,000, Turner går all in för 325,000, och Berger tänker i flera minuter innan han synar från stora mörken. Det är nu igen Morrisons tur som tänker ett tag innan han foldar. Turner visar {A-Diamonds}{K-Clubs} och Berger har {Q-Clubs}{Q-Hearts} -- Det är alltså ett myntkast!

Floppen kommer{10-Hearts}{8-Diamonds}{3-Diamonds}, och Berger behåller sin ledning. Turner behvöver springande ruter, springande dam-kneckt för en stege, eller ett ess eller en kung för att hålla sig levande.. Turnen kommer {6-Hearts} och Turner är nere på sex vinstkort. Rivern är {5-Clubs}, och Berger vinner handen med sina två damer.
Jon Turner är utslagen på 8e plats vilket gav honom $46,633.

Taggar: Jon TurnerFred Berger