Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #16-17

[user22113]
Hand #16 - (No-Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, och Mueller höjer till 50,00 och vinner mörkarna

Hand #17 - (No-Limit) Tony George har knappen på 9, och Billirakis höjer till 40,000 och vinner mörkarna