Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #14-15 - Steve Paul-Ambrose Takes a Nice Pot

[user22113]
Hand #14 - (Limit) Kirk Morrison har knappen på säte6, McDow höjer till 60,000 och vinner mörkarna.

Hand #15 - (Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, Paul-Ambrose höjer till 60,000, George återhöjer till 90,000, och Paul-Ambrose synar. Floppen kommer {Q-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Clubs}, Paul-Ambrose checkar, George betar 30,000, och Paul-Ambrose synar. Turnen är {A-Hearts}, både spelarna checkar. Rivern parar bordet med {4-Spades}, Paul-Ambrose betar 60,000, och George synar. Paul-Ambrose visar 4-3 för att vinna potten med triss i fyror och George muckar sin hand