Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #13 - Greg Mueller

[user22113]
Hand #13 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, Berger höjer till 60,000 och Mueller återhöjer till 90,000, Berger återhöjer igen till 120,000 och Mueller synar. Floppen kommer {Q-Clubs}{5-Clubs}{4-Clubs}. Mueller betar 30,000 och Mueller synar. Turnen kommer {4-Spades}, Berger checkar och Mueller betar 60,000 som Berger synar. Rivern kommer {6}, Berger betar 60,000 och Mueller synar med {A-Clubs}{Q-Diamonds} för ett par i damer. Berger visar J-J och Mueller vinner potten.