Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #10 - En delad pott

[user22113]
Hand #10 - (Limit) Jon Turner har knappen på säte 2, Morrison höjer till 60,000, George återhöjer till 90,000 och Morrison synar. Floppen kommer
{4-Spades}{2-Diamonds}{2-Hearts}, Morrison checkar, George betar 30,000 och Morrison synar. Turn kommer {A-Diamonds} och Morrison checkar. George betar 60,000, Morrison höjer till 120,000 och George synar. Rivern kommer {3-Hearts}, Morrison betar 60,000 och George synar.

Båda spelarna visar A-K för att dela potten

Extra: Det är tio minuter kvar på den nuvarande nivån innan spelet växlar till No Limit Hold'Em