Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #8

[user22113]
Hand #8 - (Limit) Steve Paul-Ambrose har knappen på säte 8, Mueller höjer till 60,000 och Turner synar från stora mörken. Floppen kommer {A-Diamonds}{K-Spades}{Q-Diamonds}, Turner checkar, Mueller betar 30,000 och Turner kastar. Mueller tar hem potten