Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #7 - Jon Turner dubblar upp genom Steve Billirakis

[user22113]
Hand #7 - (Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, Turner höjer till 60,000, Billirakis höjer till 90,000 och Turner synar all in för 88,000 med {J-Diamonds}{9-Diamonds}. Billirakis är i ledning med {8-Diamonds}{8-Spades}, och Turner måste träffa för att hålla sig levande.

Floppen kommer {A-Hearts}{J-Clubs}{3-Clubs}, och Turner tar ledningen med ett par i knecktar. Turnen kommer {3-Spades}, och rivern är {K-Spades}, och Jon Turner dubblar upp till 231,000.

Taggar: Jon TurnerSteve Billirakis