Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Händerna #2-4

[user22113]
Hand #2 - (Limit) Jon Turner har fortfarande knappen på säte 2, ochSteve Paul-Ambrose höjer och vinner mörkarna.

Hand #3 - (Limit) Fred Berger har knappen på säte 3, och det är foldat fram tillMueller i stora mörken.

Hand #4 - (Limit) Roger McDow has the button in seat 4, Mueller raises from the small blind to 60,000, and Morrison calls from the big blind. The flop comes {K-Clubs}{8-Spades}{4-Clubs}, Mueller bets 30,000, and Morrison folds. Mueller takes the pot.