Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Jimmy Tran utslagen på 16:e plats, får $18 017

[user22113]
Steve Billirakis höjde från sen position upp till 21 000. Jimmy väljer här att göra en re-raise upp till 53 000. Billirakis svarar med att ställa all-in vilket Jimmy synar med sina sista 95 000 och visar upp {A-Clubs}{A-Diamonds}. Billirakis visade upp {Q-Clubs}{Q-Diamonds} och behövde nu träffa ett smärre mirakel för att inte förlora potten. Floppen kom {K-Diamonds}{9-Spades}{3-Spades} men så på turnen så kom miraklet då {Q-Hearts} lades up. Med en blank river så tog Billirakis hem potten med sin triss i damer. Har nu omkring 720 000 i marker.

Jimmy Tran fick lämna turneringen på 16:e plats och för det fick han $18 017.

Taggar: Jimmy TranSteve Billirakis