Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Jorge 'twin-caracas' Arias utslagen på 23:e plats $15,898

[user22113]
Jorge 'twin-caracas' Arias var all-in preflop med {J-Hearts}{4-Hearts}. Jon Turner synade med {K-Hearts}{6-Hearts}. Med blankt bord så vinner Turner på högkort och Arias var därmed utslagen. Turner har nu 225 000 i marker.

Taggar: Jon TurnerJorge Arias