Event 1 - $5,000 Mixed Holdem
Dagar
0123

Toto Leonidas utslagen

[user22113]
Åter igen så var det Johnny Chan som var i farten. Han synade Leonidas all-in med {J-Clubs}{10-Hearts}. Leonidas visade {6-Diamonds}{6-Hearts}. Floppen visade {Q-Hearts}{7-Diamonds}{2-Spades}, på turn kom{4-Clubs} och rivern blev {J-Hearts}. Denna knekt gav Chan segern och Leonidas var därmed utslagen. Chan är nu uppe i 122 000 marker.

Taggar: Toto LeonidasJohnny Chan