Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Tony Georgue dubblar upp genom Carl Olson

[user22113]
Tony Georgue var all-in preflop med {Q-Clubs}{Q-Hearts} och gick upp emot Carl Olsons {A-Diamonds}{10-Hearts}. Med ett blankt bord för bägge spelarna, {J-Spades}{5-Spades}{4-Clubs}{3-Clubs}{9-Clubs}, så håller Georgues par i damer.

Efter den handen så är Tony Georgue uppe i 41 000 marker och Carl föll ner till 50 000.

Taggar: Tony GeorgueCarl Olson