Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Greg "FBT" Mueller övertar ledningen i turneringen

[user22113]
Bordet visade {A-Spades}{J-Clubs}{3-Hearts}{Q-Spades}{Q-Hearts}. Josh Arieh satsar 8 000 och Greg "FBT" Mueller svarar med att höja till 16 000 vilket Arieh synade till slut och visade upp {K-Spades}{10-Diamonds} för stege. Men Mueller visade upp {A-Clubs}{Q-Diamonds} och hade därmed lyckats få kåk på rivern.

Greg "FBT" Mueller har nu en stor ledning över de resterande spelfältet.

Taggar: Josh AriehGreg FBT Mueller