Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Humberto Brenes utslagen av Jason Strasser

[user22113]
Jason Strasser on Day 1
Humberto Brenes och Jason Strasser gick hårt mot varandra preflop. Brenes var all-in med {10-Hearts}{10-Diamonds} och gick upp emot Strassers {J-Clubs}{J-Hearts}. Och när ingen hjälp visades på bordet {A-Clubs}{9-Hearts}{10-Diamonds}{7-Hearts}{Q-Hearts} så var Brenes utslagen.

"Lyccka till nu killar. Jag kommer tillbaka!"

Strasser är nu uppe i 101 000 marker.

Taggar: Humberto BrenesJason Strasser