Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Nere i 9 bord

[user22113]
med utslagningen av Perry Friedman så har nu bord 67 splitrats och därmed återstår 9 bord och 90 spelare. .