Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

John Juanda utslagen

[user22113]
John Juanda var all-in med A-10 och gick upp emot {A-Diamonds}{8-Diamonds}. Hans motståndare lyckades dock fånga färgen och Juanda fick därmed lämna bordet och turneringen.

Taggar: John Juanda