Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Dewey Tomko utslagen

[user22113]
Efter en flopp som visat {8-Hearts}{6-Diamonds}{5-Spades} så gick Dewey Tomko all-in med {3-Hearts}{3-Clubs}. En spelare synade med {7-Hearts}{2-Spades} och när {4-Spades} kom så stod de klart att Dewey Tomoko var utslagen ur turneringen

Taggar: Dewey Tomko