Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Freddy Deeb utslagen

[user22113]
Eric Froehlich höjde från sen position upp till 3 000 vilket Freddy synade från stora mörken. {Q-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs} kom på floppen och Deeb satsar här 1 500 vilken Froehlich svarar med att göra en raise upp till 3 000. Deeb valde nu att ställa in med sina sista 3 700 och Froehlich synade så klart.

Deeb visar upp {J-Hearts}{4-Hearts}, kneckt hög hand och Froehlich som satt med {A-Clubs}{Q-Spades} satt i en trygg ledning. Två sista korten kom, {6-Clubs}{4-Diamonds} och därmed var det ett faktum, Freddy Deeb var utslagen ur turneringen.

Taggar: Freddy DeebEric Froehlich