Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Gavin Smith utslagen

[user22113]
Gavin Smith var all-in preflop med {4-Spades}{4-Hearts} mot David Bach som satt på {6-Clubs}{6-Hearts}. Bordet visade {10-Clubs}{5-Hearts}{3-Clubs}{5-Clubs} och när {6-Spades} kom på rivern så var det över för Gavins del. .

Taggar: Gavin Smith