Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hellmuth nere för räkning

[user22113]
Phil Hellmuth höjde till 2k preflop ifrån mitten position, vilket big blind svarade med att göra en re-raise upp till 3 800. Hellmuth synade och floppen kom {7-Clubs}{5-Spades}{2-Clubs}. Big blind drog nu til lmed 6600 vilket Phil valde att syna. {7-Hearts} kom på turn och BB satsade åter igen, denna gång drog han till med 12600 vilket Hellmuth svarade med att höja med ytterligare 11 800 och på så sätt ställa BB all-in. Big blind synade och visade upp {Q-Hearts}{Q-Clubs}. Hellmuth kastade upp {J-Spades}{J-Diamonds}. Hellmuth som nu var fly förbannad reste sig hastigt upp, svor en hel del och fick därmed en varning. En blank river gjorde att motståndaren tog hem potten och Phil är nu nere i 9 000 marker.

Taggar: Phil Hellmuth