Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

David Grey vinner en över Isabelle Mercier

[user22113]
David Grey vann just en fin pott mot Isabelle Mercier. Bordet visar {A-Diamonds}{K-Diamonds}{2-Diamonds}{6-Hearts}{3-Spades}. Mercier sitter med pocket ({5-Diamonds}{5-Clubs}) vilket inte slog Greys {A-Spades}{Q-Hearts}.

Efter den handen så är Grey uppe i 34 000 medans Mercier föll tillbaka en aning och är nu nere på 16 000.

Taggar: David GreyIsabelle Mercier