Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Barry Greenstein uppe i 33 000 marker

[user22113]
Med ett bord som visar {A-Diamonds}{9-Clubs}{2-Clubs}{4-Hearts}{6-Clubs} så väljer Barry Greenstein att satsa 1 600 vilket höjdes av hans motståndare. Barry valde då att göra en re-raise upp till 4 800 vilket motståndaren synade. Greenstein visade upp {A-Clubs}{8-Clubs} vilket gav honom den bästa tänkbara färgen. Motståndaren var bara snäppet sämre då han visade upp {K-Clubs}{Q-Clubs}.

Taggar: Barry Greenstein