Event 1 - $5,000 Mixed Holdem
Dagar
0123

Jon Friedberg Doubles Up

[user22113]
Med ett bord som visar {9-Spades}{8-Spades}{5-Spades}{7-Hearts} så satsar Jon Friedberg och hans motståndare höjer så pass att han ställer Jon all-in vilket Jon synar och visar upp {J-Diamonds}{10-Diamonds} för en stege. Hans motståndare visar upp {Q-Spades}{Q-Clubs}. Med en blank river så dubblar Friedberg upp sig.

Taggar: Jon Friedberg