Event 1 - $5,000 Mixed Holdem
Dagar
0123

Hand #156: En till kåk för Steve Billirakis

[user22113]
Hand #156 - (Limit) Steve Billirakis har knappen och höjer till 200,000, och Mueller synar. Floppen kommer {8-Hearts}{8-Clubs}{3-Clubs}, och båda spelarna checkar. Turnen kommer {2-Diamonds}, Billirakis betar 200,000, och Mueller synar. Rivern är{8-Diamonds}, och båda spelarna checkar. Billirakis visar 10-2 och vinner med en tillt kåk!