Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #148-149: Stor pot för Steve Billirakis

[user22113]
Hand #148 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen och foldar

Hand #149 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen och limpar för 100,000. Floppen kommer {4-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Hearts}, Billirakis checkar, Mueller betar 100,000, Billirakis höjer till 200,000, och Mueller synar. Turn kommer {6-Diamonds}, Billirakis betar 200,000, och Mueller synar. Rivern är {8-Clubs}, Billirakis betar 200,000, och Mueller tänker i ungefär 20 sekunder innan han foldar