Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #138-139

[user22113]
Hand #138 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen och limpar för 50,000. Mueller checkar. Floppen kommer {Q-Hearts}{J-Spades}{9-Hearts}, Mueller checkar, Billirakis betar 75,000, och Mueller foldar.

Hand #139 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen, han höjer till 150,000, och Billirakis foldar.