Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #135-137

[user22113]
Hand #135 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen, höjer och Billirakis foldar

Hand #136 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen, höjer och Mueller foldar

Hand #137 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen, han höjer till 150,000 och Billirakis synar. Floppen kommer {A-Clubs}{J-Diamonds}{8-Clubs}, och båda spelarna checkar. Turn kommer {J-Spades}, Billirakis checkar, Mueller betar 200,000 och Billirakis foldar.